Dernek Tüzüğü

DÜNYA TÜRKLERİ VE AKRABA TOPLULUKLARI HİZMET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BÖLÜM I

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE KAPSAMI

DERNEĞİN ADI

Madde 1 – Derneğin adı, “Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Hizmet Derneği” dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2 – Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN KAPSAMI

Madde 3 – Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarına yönelik hizmet birimlerini kapsar.

Madde 4 – Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Derneği kısaca dernek, İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü de Koordinatörlük olarak anılacaktır.

BÖLÜM II

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GELİŞTİRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 5 – Dernek hizmetlerinin en iyi biçimde gerçekleşmesini sağlamak amacı ile;

 1. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından gelerek ilimizdeki üniversitelerde eğitim gören misafir öğrencilerin her türlü maddi probleminin çözümüne katkıda bulunmak.
 2. Misafir öğrencilerin kendi bayram ve önemli günlerini ilimizde kutlamalarına yardımcı olmak.
 3. Kültür ve sanat günleri, toplantılar ve seminerler, misafir bilim adamı, spor ve gezi gruplarına faaliyetlerini gerçekleştirmede gerekli yardımlarda bulunmak ve sergiler düzenlemek ve düzenletmek.
 4. Anketler, bilgi formaları geliştirmek, şiir, kompozisyon, fotoğraf, resim, müzik, tiyatro, spor, v.b. yarışmalarının yapılmasını sağlamak, Valilik makamının uygun görmesi ile gazete, bülten ve dergi çıkarmak, çıkartmak.
 5. Misafir öğrencilerin her türlü sorunlarını dinlemek, araştırmak, ilgililerle görüşmek, misafir öğrencilerin ildeki ve dernek bünyesindeki kültür, sanat, spor, eğitim ve öğretim amaçlı faaliyetlere katılmasını sağlamak.
 6. Kişilere yapılacak maddi yardımlar için gerekli çalışma ve koordinasyonu sağlamak, misafir öğrencilerden mezun olanların istihdamı ile ilgili kendi ülkelerinde imkanlar oluşturmak ve oluşturanlara yardımcı olmak.
 7. Misafir öğrencilerin kendi ülkeleri ile ilgili kültür ve sanat değerlerinden uzak kalmamaları için bir kütüphane oluşturmak, oluşturan kurumlara yardımcı olmak.
 8. Türk Dünyasıyla ilgili ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile düzenlenen kurultaylarda alınan tavsiye niteliğindeki kararları hayata geçirecek birimlerin oluşmasına katkıda bulunmak.
 9. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarına yönelik yurtdışı geziler düzenlemek, bu gezilerde konferans, seminer, panel, sergi ve kurslar düzenlemek, düzenletmek ve desteklemek, misafir öğrencilere de yurtiçi geziler düzenlemek, bu gezilerde konferans, panel, seminer, sergi ve kurslar düzenlemek, düzenletmek ve desteklemek.
 10. Yurtiçi ve yurtdışında iktisadi işletmeler açmak, açtırmak, işletmek ve işletmeye vermek.
 11. Eğitim, öğretim, kültür, bilim ve tüm toplumsal çalışmalar için gerekli yönetsel olurları alarak; okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanat evi açar ya da açtırır; sanat, kültür, turizm, spor ve öbür toplumsal içerikli çalışmalar yapar ve bu konularla ilgili dil öğretimi, el becerileri, uzmanlık amaçlı folklor, tiyatro, ulusal oyunlar ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenler, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak başarılı olanlara belgeler, yaraşır olanlara ödül ve burs vermek.
 12. Giderleri karşılamak amacıyla sergi, spor, folklor, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, yurtiçi ve yurtdışı geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenlemek; yaz okulları, kamplar, aşevleri, çocuk yuvaları, huzur evleri, sağlık birimleri, iş atölyeleri, işletme ve tesisler açık açıp işletebilir.
 13. Dernek tüzüğünde gösterilen bu amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.
 14. İlgili ülkelerde başta çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik olmak üzere, sosyal politika ve istihdam alanına giren her konuda ilgililere ışık tutmak amacıyla araştırma ve incelemeler yaparak raporlar sunmak ve yayınlamak,
 15. Türkiye’nin ve ilgili diğer ülkelerin  Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in  çalışmalarına uygun projeler için teklif hazırlamak, sunmak ve projeleri yürütmek, proje sonuçlarını uygun olan her araçla yaymak ve yayınlanacak proje geliştirme ve yürütme alanında eğitim vermek ve üyelerine eğitim aldırmak,

Dernek tüm bu işlemleri kanuni prosedüre uymak sureti ile gerçekleştirecektir.

BÖLÜM III

DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİİYETLERİ

Dernek Kurucuları

Madde 6 – Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörü, Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen 2 kişi, Yurt-Kur Bölge Müdürlüğünü temsilen 1 kişi, İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen 1 kişi, Boğaziçi Üniversitesini temsilen 1 kişi, İstanbul Üniversitesini temsilen 1 kişi, İstanbul Teknik Üniversitesini temsilen 1 kişi, Yıldız Teknik Üniversitesini temsilen 1 kişi, Marmara Üniversitesini temsilen 1 kişi, Mimar Sinan Üniversitesini temsilen 1 kişi, Büyükşehir Belediyesini temsilen 1 kişi, Bakırköy Belediyesini temsilen 1 kişi, Maltepe Belediyesini temsilen 1 kişi, Eminönü Belediyesini temsilen 1 kişi, Zeytinburnu Belediyesini temsilen 1 kişi, İstanbul Sanayi temsilen 1 kişi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü temsilen 1 kişi, Serbest Ticaret’ten temsilen 1 kişi.

DERNEK KURUCULARI

ADI VE SOYADI GÖREVLERİ İKAMETGAHLARI UYR.
1. Hikmet GÜRYILDIZ Vali Yardımcısı 7-8-9-10. Kısım mah. E3 Blok D:7 ATAKÖY T.C.
2. Metin ÖZKAN Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörü Narlıkapı çeşme Sk. No:24/6 Fatih T.C.
3. Ömer BALIBEY İl Milli Eğitim Müdürü 7-8-9-10. Kısım mah. A24 Blok D:32 ATAKÖY T.C.
4. Cevdet AŞKIN İl Milli Eğitime Müdürlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürü Tunç Sokak No:1 D:3 BAYRAMPAŞA T.C.
5. Mustafa ÇAYBAŞI Yurt – Kur Yurt İdr. Ve İşletme Şube Müdürü Mevlevihane Cd. AÖS Lojmanı A Blok 5 zeytinburnu T.C.
6. Dr. Doğan UYSAL İl Sağlık Müdür Yardımcısı Keskin Sk. Sağlık Ocağı Lojmanı D:5 T.C.
7. Tomru ÖNALP B.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı F. Nafiz Çamlıbel Sk. Final Apt. 2/12 BEŞİKTAŞ T.C.
8. Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA İ. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitü Müdürü Levent Caddesi No: 38 Levent / BEŞİKTAŞ T.C.
9. Mehmet Yücel TÜRKSEZER İ.T.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ayazağa Personel Loj. B2 I Blok D:4 MASLAK T.C.
10. Ayşe ERUSTA Y.T.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili Jandarmamektep Sk. Abbasağa Mh. 37/7 BEŞİKTAŞ T.C.
11. Prof. Dr. Nadir DEVLET M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitü Müdürü Libadiye Cd. Soyak Sitesi 60 Blok D:1056 ÜSKÜDAR T.C.
12. Prof. Dr. Gülseren AYDIN M.S.Ü. Fen Edebiyat  Fakültesi Öğretim Üyesi Ataşehir 48. Ada Mimoza no:2-18 D:1 KADIKÖY T.C.
13. Şevki SIRMA Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Mimar Sinan Mah. Belediye Lojmanı T.C.
14. Ahmet BAYKAN Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Kılavuzçayırı Cd. İkbal Hanım Apt. 16/9 KÜÇÜKYALI T.C.
15. Metin DOĞAN Eminönü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Karakol Sokak Gündeş Apt. 36/13 Beyazıtağa Mah. FATİH T.C.
16. Erkan ÖNCÜ Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yrd. 64/2. Sokak No: 13 D:10 ZEYTİNBURNU T.C.
17. Kahraman EROĞLU İl Sosyal Hizmetler Müdürü Çöreotu Gönül Apt. 14/12 BAHÇELİEVLER T.C.
18. İsmail Necdet AYGÜN Kamu Yönetimi Uzmanı Eski Londra Asfaltı 141/17 BAHÇELİEVLER T.C.

 

BÖLÜM IV

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Üye Olma Hakkı

Madde 7 – Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş, 2908 sayılı Dernekler Kanununun 4 üncü ve 16 ncı maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile her kişi derneğe üye olabilir.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten Çıkma

Madde 8 – Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur. Yıllık aidat yükümlüğünü yazılı uyarıya karşın otuz gün içerisinde yerine getirmeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla düşer.

Madde 9 – Dernek üyelerinden, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kamu hizmetlerinden her hangi bir nedenle ayrılanlar, derneklere üye olmak hakkını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.

Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.

Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, genel kurula itiraz hakları vardır.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Üyelerin Hakları

Madde 10 –

 1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 2. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

BÖLÜM V

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetleme Kurulu
  4. Danışma Kurulu

-Yardımcı Komisyonlar

Yönetim kurulu kararı ile ihtiyaç duyuldukça ve yeterli sayıda, yönetim kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile ihtisas komisyonları kurulabilir.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Kuruluş Şekli

Madde 12 – Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Toplanma zamanı

Madde 13 – Genel kurul 2 yılda bir aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı usulü

Madde 14 – Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati yeri ve gündemi bildirilerek çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının günü ile ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri

Madde 15 – Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantı yeter sayısı

Madde 16 – Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış usulü

Madde 17 – Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler.

16 ncı maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda görüşülecek konular

Madde 18 – Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin on biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 19 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin inceleyip aynen veya değiştirerek onaylama,
 7. Derneğin fesh edilmesi,
 8. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 12. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Madde 20 – Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Yönetim Kurulu

Madde 21 – Yönetim Kurulu onüç asil ve onüç yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
 4. Genel Kurulun yetkisiyle taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşaa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
 5. Yönetim Kurulu edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek,
 6. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirme,
 7. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve denetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek Denetim Kuruluna sunmak,
 9. Bütçedeki fonlar ve maddelerin arasında aktarmalar yapmak,
 10. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına kara vermek,
 11. Yönetim kurulunca yurtiçi ve yurtdışına gitmesi kararlaştırılan heyetlerin yurtiçi ve yurtdışı giderlerinin karşılanması,
 12. Dernek ve koordinatörlük hizmetlerinde kullanmak üzere araç satın almak,
 13. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için iktisadi işletme ve tesisler kurmak,
 14. Dernek yönetimi, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir,
 15. Yıl sonu itibarıyla dernek faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek,
 16. Derneğin amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak,
 17. Türk vatandaşı olmayanların, dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 18. Derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için 2908 sayılı dernekler yasasının 58 ve 59 sayılı maddelerini uygulamak,
 19. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işler ile genel kurulca verilecek görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 20. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak

İç Yönetmelik

Madde 22 – Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Genel Kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir. Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirler. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek idare yerinde, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır.

Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması

Madde 23 – Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu

Madde 24 – Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun görevleri

 1. Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek, Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve her yıl Genel Kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak,
 3. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi

Madde 25 – Dernek, Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidir. Genel Kurul sonuç bildiriminin şekli, içeriği ve gerekli belgeler yönetmelik esasına göre düzenlenir.

BÖLÜM VI

YILLIK AİDAT MİKTARI

Madde 26 – Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 120 TL’dir.

Derneğin Gelirleri

Madde 27 – Derneğin gelir kaynakları

 1. Üye aidatı,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar,
 5. Makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek ve yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için izin alarak kuracağı işletme ve tesislerden elde edilen gelirler.

Dernek mülki idare amirine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Madde 28 – Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Dernek Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında derneğe ayni ve nakdi yardım sağlayabilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 29 – Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar,

İşetme hesabına tabii olduğu taktirde;

  1. Üye Kayıt Defteri,
  2. Karar Defteri,
  3. İşletme Hesabı Defteri,
  4. Envanter Defteri (Demirbaş),
  5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri,

Bilanço esasına tabii olduğu takdirde;

  1. Üye Kayıt Defteri,
  2. Karar Defteri,
  3. Yevmiye Defteri,
  4. Büyük Defter (Kebir) Hesabın Açılımı,
  5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri,
  6. Envanter Defteri (Demirbaş)

Bu maddede sayılan defterlerin Noter’den tasdikli olması zorunludur.

Gelir ve Giderlerde usul

Madde 30 – Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır.

Maliye Bakanlığı yazılı işlemden itibaren otuz gün içersinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başka yardım toplamak yasaktır.

Dernek giderleri  fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Derneğin harcamaları

Madde 31 – Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararıyla yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapılabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır.

Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek yönetim kurulu kararınca belirlenen, adına yetki belgesi düzenletilmiş, yönetim kurulu üyelerinden birinin imzası ile mümkündür.
BÖLÜM VII

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi

Madde 32 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Dernek tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol göstermek amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

BÖLÜM VIII

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük Değişikliği

Madde 33 – Olağan veya olağan üstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır.

Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün oyudur.

BÖLÜM IX

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 34 – Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 35 – Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 36- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.

Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 37 – Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 38 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

BÖLÜM X

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Derneğin feshi

Madde 39 – Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun derneği feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 14 ncü maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığını tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır.

Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için vakfa dönüşebilir. Bu durumda derneğin feshi halinde mal varlığı, kurulacak olan vakfa devredilir.

Derneğin feshi halinde vakfa dönüştürülmezse, derneğin mal varlığı hazineye devredilir.

Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Hüküm eksikliği

Madde 40 – Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, 2908 sayılı dernekler kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Türk medeni kanunu hükümleri ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 41 – İş bu dernek tüzüğü ( 41 ) maddeden ibaret olup Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı Soyadı ve imzaları aşağıdadır.