ORTAK DİLE ÇARE

TÜRK BİRLİĞİNE GÖTÜREN YOL: ORTAK ALFABE

Beşer kültürünün gelişimine eşsiz katkılarda bulunmuş olan Türk milletinin başardığı işler bu gün de her yerde görülmektedir. Türkler bu başarıları birlikte yaptıkları çalışmalarla kazandılar. Fakat son birkaç asırdır bazı sosyal ve siyasi olaylar sonucunda dünya Türkleri arasındaki ilişkiler zayıflamış, bazı hallerde ise tamamen kesilmiştir.

Birçok devletin birbirleriyle bütünleştiği (“entegre olduğu”) bir dönemde Türk Cumhuriyetlerinin de kültürel, toplumsal, ilmî, siyasi, askerî vs. alanlarda birliğine büyük ihtiyaç vardır. Sırf bu ihtiyaç sebebiyle Türk Devlet ve Topluluklarının Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayları, Türk Devlet Başkanlarının zirve toplantıları yapılmış, neticede Türk Devletlerinin İşbirliği Kurulu, Türk Devletlerinin Parlamento Meclisi gibi saygın kurumlar teşkil edilmiştir. Bu toplantılara Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan devlet başkanları ile birlikte tanınmış şahısların katılması, buralarda yapılan konuşmalar, alınan kararlar takdire layıktır. Takdire layık başka bir husus da alınan kararların çoğunun gerçekleştirilmesidir.

Bütünleşmenin hızlanması için devlet başkanlarınca atılması önemli olan daha başka adımlar da vardır ki bunlarla ilgili muhtelif müzakereler, çalışmalar hayata geçirilmiştir. Bu adımların Türk Birliğinin gerçekleşmesinde oynadığı rol, Türk Dünyasının önde gelen şahısları vasıtasıyla zaman zaman teyit edilmiştir. İşbu açıklamalara dayanarak bütünleşme sürecinde gerekli olan amilleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

1. Türk halklarının kullanabileceği Ortak Türk Alfabesinin hazırlanması. Bu alfabenin oluşturulması için, Türk Devletlerinin Cumhurbaşkanlarının siyasi iradesi neticesinde mütehassıslardan ibaret ortak bir komisyon oluşturulması yahut bir Türkoloji Kurultayının teşkili, bu fikrin gerçekleştirilmesini sağlayabilir.

2. Ortak Türk alfabesinin hazırlanması ve uygulanması, ortak edebi dilin oluşmasına doğru süratli adımların atılmasına ortam yaratacaktır.

3. Bu da Türk Dünyasının bütünleşmesinde mühim bir husus sayılan Ortak Türk Tarihi ve Ortak Türk Edebiyatı gibi somut malzemenin üretilmesine ortam hazırlayacaktır.

Türk Birliğinin teşekkülü için yapılan çalışmaları, dünya genelinde devam ede duran küreselleşme sürecinin bir parçası sayabiliriz. Dünyada artık dil, din, coğrafi yakınlık, siyasi, iktisadi, askerî çıkarlar bakımından teşekkül etmiş birçok ittifak var. Bunların her birinin bölgesel ve küresel güvenliğe şu veya bu şekilde katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan teşekkül etmekte olan Türk Birliği de bölgesel ve küresel barış sürecine ciddi destek olabilir. Sıralanan tekliflerin gerçekleştirilmesi için yapılacak hayli iş var. Türk Devletlerinin Cumhurbaşkanlarının siyasi iradesi, kamuoyunun ve mütehassısların ciddi çalışmaları, sıralanan tekliflerin kısa zamanda gerçekleşmesiyle sonuçlanabilir. Bütün bunları göz önüne alarak devlet başkanlarına müracaat ederek mütehassıslardan ibaret bir komisyon teşkil edilmesini teklif ediyoruz. Komisyon oluşturulduğu takdirde toplum olarak bizler de onun faaliyetini destekleyeceğimizi ve kabul edilecek kararların gerçekleştirilmesi için elimizden gelen hiç bir hizmeti esirgemeyeceğimizi önceden beyan ederiz.

AÇIKLAMA

Yukarıda Yazılı Olan Ortak Metin Azerbaycan’da Sivil Toplum Örgütlerince Ortaya Konulmuş Bir Ortak Metindir.

Bu Metne Aynen Katılan Türkiye’deki Kuruluş ve Şahsi Hükmiyetler  İsterlerse Ana Metin Aynı Kalmak Yolu İle Katkıda Bulunabilirler

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK BİZE YOLLAYINIZ