Karabağ’da Ermeni İşgaline Son

TÜRK DÜNYASI STK BAŞKANLARINDAN KARABAĞ AZERBAYCAN VATAN TOPRAĞIDIR DESTEK BASIN AÇIKLAMASI

İstanbulda şubeleri bulunan çok sayıda Türk Dünyası sivil toplum Teşkilatı başkanı Ekte sunulan Basın bildirgesini Türk ve Dünya kamuoyuna açıklamak için Türkiye Kamusen istanbul il temsilciliğinin evsahipliğinde validebağ öğretmenevi lokalinde pandemi nedeni ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kahvaltıda biraraya gelerek;Ermeni Terör uydu devletince 30 yıldır işgal altında tuttukları karabağ veişgal edilen civar Azerbaycan vatan topraklarından çıkarılıncaya kadar Azerbaycan ordusunun maddi manevi ve siyasi olarak destekleneceği ,uluslararası teşkilatların ermenilerin hukuksuz ihlallerinin sona erdirilmesi için Her türlü platformda takip ve destek olunacağı hususunda kararlılık bildirdiler.
Türk ve Dünya Kamuoyuna;
Saygı değer basın, Sivil toplumun çok değerli temsilcileri;
Bildiğiniz gibi son günlerde Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında sivil halka karşı düzenlediği saldırısı sonucu çok sayıda sivil şehit olmuştur. Bu tamda terör devletine yakışan bir davranış şeklidir. Bu durumu anlayabilmek için biraz olsun geriye dönerek tarih içerisinde Ermenilere nasıl şımartıldığını ve ne tür katkıların sunulduğunu görmek yeterlidir.
Ermenilerin Azerbaycan topraklarına toplu halde yerleştirilmesi Çar Rusya’sı döneminde yani 1828 yılında başlamıştır. Bu yerleştirmeler SSCB tarafından da aralıksız olarak sürdürülmüştür. 1918 senesinde nüfusun büyük çoğunluğu Türk olan eski Revan hanlığının topraklarında Rusya, ABD ve İngilizlerin desteği ile bölgede ilk kez olarak bir Ermeni devleti kurulmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti kuşkusuz bu emperyalist devletlerin de baskısıyla Ermenistan’ı yalnız Revan hanlığıyla sınırlı bir alanda kalması koşuluyla devlet olarak tanımıştır. Revan şehrini bir şartla kabul etti ki, o da Ermeniler bir daha Azerbaycan’a karşı toprak iddiasında bulunmayacaklardı.
Fakat terör ve işgal yoluyla kurulmuş Ermenistan gerek Osmanlı devletine karşı olan hasmene tavrı ve sürekli terör hareketlerinde bulunması, bu devleti terörist devlet olarak anmamızı doğru kılmıştır. Ermenistan tüm zamanlarda terörü desteklemiştir. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Türk konsolosluklarına karşı başlattıkları terör hareketleri 1988 senesinde Azerbaycan topraklarında da devam etmiştir.
Azerbaycan devletinin şartlı olarak devlet kabul ettiği Ermenistan bu anlaşmaları bozmuştur. Başta Rusya olmak üzere Batı’nın desteğini alan Ermenistan Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan’a birleştirmek, bu bölgeyi Türklerden temizlemek amacıyla saldırlar başlatmış ve bu saldırılar sonucunda Azerbaycanlıların evlerini yakan, sivil halka acımasızca davranan, kadın çoluk çocuk demeden katliamlar yapan Ermenistan devletidir.
Bu zulüm karşısında 1988-1991’de Ermenistan’dan 500 bin civarında Azerbaycanlı Türk topraklarını terketmek zorunda bırakılmıştır. 1988-1996 yıllarında Azerbaycan ve onun halkına karşı Ermeni terör örgütleri tarafından 400 kadar terör eylemi yapılmış, bu terör eylemlerinde 1500’den fazla insan katledilmiş ve 2 bini aşkın insan gazi olmuştur. Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi- Dağlık Karabağ ve çevresindeki yedi ilçe daha işgal edilmiş, bu sırada köyler, ilçeler tamamen yok edilmiştir. Hocalı kasabasında soykırım yapılmış, 20 bin insan şehit edilmiş, 50 bini aşkın insan gazi olmuştur. Esir ve rehine alınmış binden fazla insandan 600 civarında kişi en şiddetli işkencelerle katledilmiştir. 29’u çocuk 98’i kadın olmakla birlikte 877 Azerbaycan vatandaşı Ermenistan tarafından esir alınmış geri verilmemiştir.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a silahlı saldırıları aynı zamanda uluslararası hukuk sözleşmelerini çiğnemek anlamını taşır. Çünkü Ermenistan Avrupa uluslararası hukuk sözleşmelerinde yazılı aşağıdaki hükümleri açık bir şekilde ihlal etmiştir.
1. 1949 Cenevre sözleşmeleri ve ek protokolleri (“Sivil Halkın Muhafazası hakkında”, “Askeri Esirlerle Davranma hakkında”, “Kuru Savaşlarında Yaralı ve Hastaların Korunması hakkında” bölümleri.)
2. “Soykırım Cinayetlerinin Önlenmesi ve Cezalandırılması” sözleşmesi;
3. “İnsan Haklarının ve Başlıca Özgürlüklerin Sağlanması hakkında” 1950 yılı Avrupa sözleşmesi;
4. “Askeri Münakaşalar Zamanı Kültür Servetlerinin Korunması hakkında” Haag sözleşmesi;
5. “Kültürel Servetlerin Yasadışı Piyasaya Sürülmesi hakkında” Paris sözleşmesi
6. Birleşik Milletler Teşkilatı’nın 1948 yıl tarihli “Tecavüz Kavramı” beyanını ve Güvenlik Konseyince 1993 yılında kabul edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün tanınmasına ve işgal edilmiş Azerbaycan topraklarının şartsız boşaltılması hakkında 822, 853, 874, 884 sayılı kararları. Ermenistan uluslararası hukukun kontrolünden çıkmış ve işgalci politikasını sürdürmektedir.
Hem toprak işgal edip hem de bununla yetinmeyen Ermenistan sürekli olarak ateşkesi bozmuş Azerbaycan’ın köy ve şehirlerine saldırmakla uluslararası hukuku çiğnemiştir. 12 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan ordusu Azerbaycan topraklarına ani bir saldırı gerçekleştirmiştir. Saldırı esnasında Azerbaycan’dan bir general, bir albay ve 9 asker şehit olmuştur. Son olarak Ağustos ayının son günlerinde yeniden Azerbaycan topraklarına saldıran birçok sivilin şehit olmasına neden olmuş ve bu bardağı taşıran son damla olmuştur.
Biz aşağıda isimleri bulunan sivil toplum kuruluşları olarak tarihi gerçekler ışığında diyoruz ki; Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve derhal kabul edilmeli Ermenistan bu topraklardan çekilmelidir. Barışı ve uluslararası hukuku tehdit eden Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınıyor ve Ermenistan’dan derhal terörist devlet olma hüviyetinden kurtularak hukuk devleti olmasını talep ediyor, saldırıları durdurmasını ve Birleşik Milletler Teşkilatının dört kararına uyarak Azerbaycan topraklarını terk etmesini istiyoruz. Ayrıca bölgede uluslararası hukuk kurallarının yerine getirilmesini talep ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin topaklarını korumak için yaptığı mücadelesinin yanındayız ve her zaman da yanında olacağımızı tüm Dünyaya ilan ediyoruz. Saygılarımızla!..
Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Temsilcisi Remzi ÖZMEN, “Türk Eğitim Sen-Türk Sağlık Sen-Türk Büro Sen-Türk Yerel Hizmet Sen-Türk Haber Sen- Türk Ulaşım Sen-Türk Enerji Sen- Türk Diyanet Vakıf Sen-Türk Tarım Orman Sen-Türk İmar Sen- Türk Kültür Sanat Sen-Türk Emekli Sen, Avrasya Türk Dernek. Feder. İsmail CENGİZ, Dünya Türkleri ve Akrabaları Topluluğu Hizmet Derneği Başk. Metin ÖZKAN, Suriye Türkmen Dernk. Feder. Tarık Sulo CEVİZCİ, Rumeli Türk Dernk. Feder. Necmettin HÜSEYİN,Dünya Karapapak Dernek.Konfede. Seyfullah TÜRKSOY, Rubasam, Suheyl ÇOBANOĞLU, Çerkez Dernek. Federasyonu Nusret BAŞ,Türkocakları İstanbul Şub. Cezmi BAYRAM,Kazakistna Türkiye İşadamları Derneği Serkan DİNÇTÜRK, Balkanlar ve Trakya Derneği Ömer ÖZGÜR, Ahıska Türkleri Derneği Fatma AĞALI,Doğu Türkistan Maarif Derneği Hidayetullah OGUZHAN,Doğu Türkistan Gençlik Derneği İlhan TURANLI, Afganistan Türkmeneli Derneği Fehim ışık, Afganistan Türkleri Dostluk Konseyi Ramazan YURTTAŞ,Türk Dünyası Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Halit KANAK, Dünya Türkleri Eğitim Ve Kültür Derneği Oya CANBAZOĞLU, Irak Türkmeneli Derneği Savaş AVCI, Irak Türkleri Derneği Kemal Bayatlı,Kafkas Derneği Ali Viskhadzhiev, Anadolu Aydınlar Ocağı prf.Dr.İbrahim Öztek,Turan Derneği Genel Merkezi- Ali ihsan Öztürk,Bosna Sancak Derneği Zahit BÜYÜKBAYRAK,Ülküde Birlik Derneği Cahit DAK, Kırım Türkleri Derneği Celal İÇTEN,Prizrenliler Derneği Gülen AKSU, Aydınlar ocakları Prof.Dr mustafa ERKAL, İstanbul Birleşik Kafkaslar Derneği Eyüp TUNCER,Afganistan Türkleri sosyal dayanışma  Derneği Gaffur TURAN, Batı Trakya Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Av.Necmettin HÜSEYİN, Rumeli Kültürünü Araştırma Geliştirme Deneği Nurgün GÜNGÖREN, Ural Eğitim Kültür Derneği Bülent MAŞAOĞLU, Gagauzya Dostluk Derneği -Moldova Dostluk Derneği Necdet ERTUĞRUL,İdil-Ural Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gülten URALLI, Saka-Yakut Derneği Matrena Cuvaş Dostluk Derneği Nadina CAVADOVA, Türkiye Bosna sancak kültür ve yardımlaşma Derneği Hilmi ERDEM, Kazak Türkleri Dereği Ertolkun GAYRETULLAH, İsmail Gaspıralı Kırım Türkleri Derneği Hakkı KARATAŞ, Bul-Türk Rafet ULUTÜRK, Tek Bayrak Derneği Serdar ŞAHİN,Kosovalılar Derneği Turgut EREN, Priştinliler Derneği Zekeriya ŞAHİN, Kosova İpekliler Derneği Nazmi ALİCİKOĞLU,Kosova Gilanlılar Derneği Musa YANGINSOY, Nogay Türkleri Derneği Veysel DEMİR, Tatarrisad ALİ İLKBAŞ, Karabağ Türkleri Derneği Abdullah ERGİN, Kafkasevi Sosyal Ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Ahmet KIŞ, İsa Yusuf Alptekin Vakfı Doç.Dr.Ömer KUL, Doğu Türkistan Vakfı Dr. Muhittin CANUYGUR, Kerkük Vakfı Kemal BAYATLI,Kazak Vakfı Kemal GEZER, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Közhan YAZGAN,Avrasya Bir Vakfı Şaban GÜLBAHAR,Yesevi Vakfı Erdoğan ASLIYÜCE,Türk Kültür Ocağı Vakfı Ali ÜREY, Sancak Dostları Vakfı Kamil çalışkan,TÜRKAV Zeki SEVEROĞLU, Dünya Türkmenler Eğitim Vakfı Seracettin MAHDUM, Kırım Emel Vakfı Zafer KARATAY, Bosna Hersek Dostları Vakfı saffet erdem,Rumeli Türkleri Vakfı Nazım DOĞAN,Hoca Ahmet Yesevi İlim İrfan Vakfı İlyaz SAKA, Türk Dünyası Ve Balkanlar Vakfı Ercan KUŞOĞLU, GAMOH Türkiye Temsilcıliği Eliyar TÜRKER,Ahıska Türkleri Vakfı Ahmet OĞUZ, İhlas Vakfı MEHMET OKYAY,Marmara Gurubu Vakfı AKKAN SUER,Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği. Başkan Aygün HASANOĞLU,Azerbaycan Kadınları Kültür Derneği. Başkan Cevahir AHMEDOVA, Kocaeli Derince Azerbaycan Evi Derneği. Başkan Volkan AYDERE,Türkiye Azerbaycan Derneği (İSTAD) Başkan Sefer KARAKOYUNLU, Azerbaycan Kültür Evi. Başkan Hikmet Elp Türk Halkları Konseyi. Başkan Mahmut Oral TUNÇ BİLEKLİ, Budun Eğitim Kültür ve Töre Derneği. Başkan Erdal OĞUZ, Genç Azerbaycanlılar Derneği. Başkan Senan GULİYEV, Araz Doğa Sporları ve Kültür Külubu Derneği. Dünya Avrasya Tarım Derneği. Genel Başkan Ahmet Şeref GÜMÜŞ

BENZER KONULAR

Yorum Yapınız